FULLER GENEALOGY

Our FULLER Ancestors

Slægtsforskning(Genealogy) forskning (Research) Materiale (Material)Repository Information    |    Notes    |    All

 • Name Slægtsforskning(Genealogy) forskning (Research) Materiale (Material) 
  Address Gandrup, Aalborg Amt
  Danmark 
  Repository ID R49 
  Linked to Eriksen Familie Historie - Eriksen Family History 

 •  Notes 
  • Slægtsforskning forskning Materiale (Genealogy Research Material)

   KILDEMATERIALE

   Slægtsbog, udarbejdet 1951-1954 af Dansk Slægtsforskning, Fredericia, påforanledning af dyrlæge Jens Eriksen, Vester Hassing (i vorbesiddelse).

   Slægtsbog, udarbejdet 1951-1954 af Dansk Slægtsforskning, Fredericia, påforanledning af dyrlæge Jens Anton Jensen, Hjallerup (lånt af DitteJensen, Hjallerup).

   Slægtsbog om Jens Larsen, Holtegaard, udarbejdet 1984 af NordiskSlægtsforskning ApS, Skals (lånt af Trine Larsen, Hjallerup).

   Slægtsbog om slægten Spliid og slægten pa Østerladen, udarbejdet 1940 afGudrun Christensen, V.Hassing (afskrift lånt af Karen Hansen, Arhus).

   Slægtsbog om slægten Toft, udarbejdet 1939 af Jens Justesen Toft (låntaf Gerda Spliid, Nørresundby).

   Artikel i Vendsysselske Årbøger 1957 af Kr.Værnfelt om Holtgaar (låntaf Trine Larsen, Hjallerup).

   Omfattende materiale vedrørende Nejst, meddelt os af slægtsforskerneIngrid og Kaj Schmidt, Billund (i vor besiddelse).

   Omfattende materiale, udarbejdet af slægtsforskeren Rudolf Jeppesen,Gandrup (lant af ham).

   Notater af Kr.Værnfelt om Nejst, fundet i Lokalhistorisk Arkiv, Hals(fotokopier i vor besiddelse).

   Forskellige andre notater af Kr.Værnfelt, fundet i Lokalhistorisk Arkiv,Hals (fotokopier i vor besiddelse).

   Oplysninger fra forskellige familiemedlemmer m.v.

   “Eriksen slægt forskning” på foranledning af Knud Eriksen, dyrlæge inVester Hassing, for Eriksen slægt historie før 1675 indtil år 1420.

   Det skal bemærkes, at datoer og årstal kan variere en smule i deforskellige kildematerialer, ligesom også navnes stavemåde kan værelidt forskellig. Vi har anvendt det, sam efter bedste skøn har virketmest overbevisende. Da sådanne variationer fortrinsvis forekommervedrørende de tidlige generationer, kan de næppe have særlig betydningfor den samlede historie.

   XXXXXX

   SOURCES

   Genealogy, compiled 1951-1954 by Danish Genealogy, Fredericia, at therequest of veterinary Jens Eriksen, Vester Hassing (in our possession).

   Genealogy, compiled 1951-1954 by Danish Genealogy, Fredericia, at therequest of veterinary Jens Anton Jensen, Hjallerup (borrowed from DitteJensen, Hjallerup).

   Genealogy of Jens Larsen, Holtegaard, prepared in 1984 by the NordicGenealogy Ltd., Skals (borrowed by Trine Larsen, Hjallerup).

   Genealogy of the Spliid family on Østerladen, produced in 1940 by GudrunChristensen, V.Hassing (transcript borrowed by Karen Hansen, Århus).

   Genealogy of the Toft family, developed in 1939 by Jens Justesen Toft(borrowed from Gerda Spliid, Nørresundby).

   Article in Northjutlandic Yearbooks 1957 by Kr.Værnfelt on Holtgaar(borrowed from Trine Larsen, Hjallerup).

   Extensive material on Nejst, prepared by the genealogy researchersIngrid and Kaj Schmidt, Billund, (in our possession).

   Extensive material prepared by genealogy researcher Rudolf Jeppesen,Gandrup (borrowed from him).

   Notes by Kr. Værnfelt on Nejst found in local history, Hals (photocopiesin our possession).

   Various other notes by Kr.Værnfelt found in local history, Hals(photocopies in our possession).

   Information from various family members, etc.

   “Eriksen Family History Research” commissioned by Kund Eriksen, dyrlægein Vester Hassing for the Eriksen family history prior to 1675 to theyear 1420.

   It should be noted that some actual dates and years may have variedslightly between the different sources and also the spelling of thenames may have also differed between the sources. We have used our bestestimate of the best source in constructing our history. Since suchvariations mainly occur in the early generations, they can hardly be ofparticular significance to the overall history.