FULLER GENEALOGY

Our FULLER Ancestors

Notes


Tree:  

Matches 701 to 772 of 772

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8

   Notes   Linked to 
701 They retired and moved into the Strathmore Lodge for seniors for severalyears. Fuller, Sebastian "Babe" (I248)
 
702 This affidavit says: " ...entered into the military service of the UnitedStated in the war of the Rebellion on the 5" or 6" day of January 1862at Fort Snelling Minnesota in Co. G of the 5" regiment of Minnesotainfantry: that he mustered into the service of United States by Capt.Nelson U.S.A. as a private and remained in such service at Fort Snellinguntil on or about the first day of April 1862 when he returned home onaccount of illness by order of Capt. O. Eddy Captain of his company andwas promised by him a discharge which he never received; that during themonths of Jan, Feb, and March he did duty at Fort Snelling, drew clothsbut received no Pay." Source (S48)
 
703 This application was based on an attached lineage of his ancestor, JosephFuller b. July 29, 1751 and d. Feb 23, 1813, who had been reported to bein the Revolutionary War in two history books, which Douglas Fullerquoted in his application. Source (S189)
 
704 This church is now a museum in the centre of Boston and is known as theOld South Meeting House as this was the meeting place of the rebels andthe starting point of the famous Boston Tea Party of 1773. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
705 This is the Baptism date. Atherton, Thankful (I18)
 
706 This union produced 3 children: Laletta Fredetta Withall b. 8 Sept 1894MN; Dorothy Lucia Withall b. 25 July 1896 Chicago; Georgina ElizabethWihall b. 25 Jan 1899 Chicago. Fredette, Alice Regina (I4446)
 
707 This union resulted in the birth of three girls and one boy Family F30
 
708 This was a formal church wedding at St Peter's Church, and we assume thatan earlier ceremony took place about 1835. Family F467
 
709 Thomas Jensen var min morfar. Vi skal i det følgende kapitel høre omhans søskende, ligesom vi naturligvis senere skal høre om hans ægteskabmed min mormor. Men det skal allerede her nævnes, at han i 1866overtog forældrenes øster Laden i Langholt nede ved Limfjorden på detområde, hvor nu Nordjyllandsværket ligger. Stuehuset findes endnu, mener også på vej til at blive opslugt af værket. I morfars tid var dermørkt på området ved nattetid, og kaptajnen på den daværende bådmellem København og Aalborg havde derfor en aftale med morfar om, athan skulle stille en lygte ud ved vandet, så båden havde den at styreefter.

Morfar Thomas Jensen, 26.4.1837-13.10.1910
og
Mormor Laura Kathrine Spliid, 2.12.1849-10.5.1898 blev gift 11.6.1875,da han var 38 og hun 26 år. De fik syv børn, men de har ikke haft detlet. Fire af børnene døde som små - to af dem endda næsten samtidig ogvistnok af difteritis. Børnene var:

Laurits Bjørn Spliid Jensen, f.31.7.1876, d.25.1.1941
Jens Christian Jensen, f.25.8.1878, d.23.5.1880
Ane Johanne Jensen, f.28.3.1880, d.26.10.1961
Jenny Christine Jensen, f.29.5.1881, d.19.4.1884
Jens Christian Jensen, f.9.11.1883, d.11.4.1884
Johan Christian Jensen, f.16.8.1885, d.14.1.1886
Jens Jensen, f.19.6.1887

Foruden min mor levede således kun brødrene Laurits og Jens. Og .dissetre søskende mistede tilmed deres mor, da de var henholdsvis 21, 18 og10 år. Hun blev kun 48 år. Morfar kom til at bo det meste af sit liv påØster Laden, som han flyttede til med sine forældre, da han var 15 år,som han selv overtog, da han var 26, og som var hans hjem, til han døde73 år gl. i 1910. 
Jensen, Thomas (I209)
 
710 Thomas Jensen was my grandfather. We shall in the following chapter hearabout his siblings, and we naturally later hear about his marriage to mygrandmother. But it has already been mentioned that in 1866 he took overhis parental farm Øster Laden in Langholt down by the fjord in the areawhere now North Jutland Electrical Plant is located. The farmhouse isstill there [1997], but is on its way to being absorbed by the [power]plant. In my grandfather's time it was dark in that area at night, andthe captain of the boat, which at that time traveled between Copenhagenand Aalborg, had an agreement with grandfather that he should put a lampout by the water so the boat had a light to steer by.

Grandfather Thomas Jensen, 26.4.1837-13.10.1910
and
Grandmother Laura Kathrine Spliid, 2.12.1849-10.5.1898 married June11,1875, when he was 38 and she 26 years. They had seven children, but theydid not have it easy as four of the children died in infancy - two ofthem nearly at the same time, probably of diphtheria. The childrenwere:

Laurits Bjørn Spliid Jensen,b.31.7.1876 , d.25.1.1941
Jens Christian Jensen, b.25.8.1878 , d.23.5.1880
Ane Johanne Jensen, b.28.3.1880 , d.26.10.1961
Jenny Christine Jensen, b.29.5.1881 , d.19.4.1884
Jens Christian Jensen, b.9.11.1883 , d.11.4.1884
Johan Christian Jensen, b.16.8.1885 , d.14.1.1886
Jens Jensen, b.19.6.1887

In addition to my mother only her brothers Laurits and Jens lived pastchildhood, and then these three siblings lost their mother when theywere 21, 18 and 10. She was only 48 years old when she died. Grandpalived most of his life on Øster Laden, a farm he had moved to with hisparents when he was 15, and which he took over when he was 26, and thatbecame his home until he died in 1910 at the age of 73. 
Jensen, Thomas (I209)
 
711 Thou?? Thou, Bonne (I7823)
 
712 Three children were born to this union: Blanch b.?; Lucille b. 18 June1897; Mildred b. 4 Mar 1907. Faribault, Daniel Francis (I5837)
 
713 Tipodefar Laurs Erichsen 1774-1826 blev altså ligesom faderen ogfarfaderen fæstegårdmand på den ene af de to Nejst-gårde. Det er velsandsynligt at han overtog gården omkring den tid, hvor han blev giftmed Else Margrethe Berthelsdatter 1778-9.2.1833 datter af Berthel Larsenog Johanne Christensdatter, Ø.Gierndrup. Faderen stammede fraGandrupgaard, V.Hassing. Bruden var 18 og brudgommen 22, da brylluppetblev holdt hjemme på Nejst 25.10.1796 med de to fædre som forlovere.

Den unge kone fik nok at se til, men som næstældst af fem søskende på enstor gård med et talstærkt folkehold har hun sikkert bragt husligefærdigheder med sig. Da hun flyttede ind på Nejst, boede ikke alenesvigerfaderen der, men også Laurs's søskende Jens på 18, Anders på 12 ogMargrethe på 7 år. Og så var der den 2 årige: Claus Laursen, f.1793,d.1869

Ham havde Laurs fået med Karen Jensdatter, som var fra en gård på egnen,og som var død et halvt år før Else og Laurs's bryllup. Flere kilderanfører, at Laurs og Karen havde været gift, men det er vist tvivlsomt,eftersom kun Claus - men ingen ægtemand - var arving ved Karen's død,ligesom Claus ikke var blandt de arveberettigede børn, da Laurs døde,hvad han vel skulle have været, hvis han havde været "ægtefødt". Menhvorom alting er, så voksede han op på Nejst sammen med de børn, somblev født i Laurs og Else's ægteskab. Senere blev han boelsmand iAjstrup, blev gift to gange og fik 9 børn. Laurs og Else's børn var:

Bertel Larsen, f.29.4.1798, d.24.9.1872
Karen Larsdatter, f.i800, d.i2.6.i876
Erik Larsen, f. 13.12.1802, d.28.4.1856
Johanne Kristine Larsdatter, f.1805
Jørgen Larsen, f.23.2.1808, d.12.3.1836
Anne Marie Larsdatter, f.29.5.1810
Peder Larsen, f.6.6.1812
Jens Peder Larsen, f.9.5.1815
Lars Andreas Larsen, f.14.1.1818, d.1818
Lars Andreas Larsen, f.23.4.1819

Laurs's far nåede at opleve de tre første af disse børnebørn, inden handøde 80 år gl. i 1803. I 1810 - kort efter det sjette barns fødsel -blev Laurs selvejer af Nejst, idet han da købte gården for 3000rigsdaler kontant af den hidtidige ejer, kammerherre Hans Svanholm, Vraagods. Han forpligtede sig ved købet til ikke at sælge gården igen tilnogen hoved - eller sædegård. Som vi har set, var der velstand ihjemmet på Nejst, og arven ved faderens død i 1803 har vel bidragetyderligere til, at Laurs kunne købe kontant. Han var selvejer til sindød 52 år gl. i 1826. Den 48 årige enke videreførte gården, til hun 6 årsenere solgte den til sønnen Erik. Det sidste årstid af sit liv varhun på aftægt på Nejst, hvor hun døde i en alder af 54. 
Erichsen, Laurs (I129)
 
714 to North America "landing at York Factory on the south west coast ofHudson's Bay in northern Canada. He was a part of a group of ScottishHighlanders who helped found the Selkirk Colony on the banks of the RedRiver where the city of Winnipeg is today. Soon after arriving in NorthAmerica, he traveled up the Red to its source and then down the StPeter's/Minnesota river to its confluence with the Mississippi, wherethis unspoiled area was teaming with fur bearing animals." Graham, Captain Duncan (I127)
 
715 To this union two children were born: Helen Agnes b. 10 Oct 1903; RaymondAlexander b. 8 Oct 1905. Family F952
 
716 Tomb B Wiswall, Captain, Deacon Jeremiah Sr. (I2072)
 
717 Tomb K, Plot 197 Fuller, Eunice (I2065)
 
718 Trading Post on St Peter's River Graham, Jane (I761)
 
719 Transferred to Navy Fuller, George S. (I4575)
 
720 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reedy, R.G. Jr. (I6749)
 
721 Unmarried Cutler Martin, Célestin Hector (I8243)
 
722 Used burial date as death date Northfield, Susanna (I26)
 
723 used Jack as his common name. Weber, John William "Jack" (I1574)
 
724 Usher of Arms of René II, Duke of Lorraine and King of Sicily, ennobledby letters patent of this prince, awarded in memory of good and loyalservice, both in peacetime and war, etc. "D'azur, à la perdrix d'or,membrée de gueules ; au chef du second émail", "Azure, a partridgegolden limbed gules; the head of the second enamel". Guyot, Georges "Écuyer, (Knight)" (I6104)
 
725 Ved Henning Ottosens død udgik Holtegaard af slægten efter næsten 200år.

The 200 year family ownership of the farm ‘Holtegaard’ came to an endupon the death of Henning Ottosen. 
Ottosen, Erik "Henning" (I727)
 
726 very damaged records, so place is best guess. Tresse, Etienne (I5959)
 
727 Vestergade #1 Eriksen, Elisabeth Margrethe (I430)
 
728 Vi er nu nået til min nærmeste familie, men selvom mine bedsteforældresægteskaber har Været omtalt, kan det måske Være nyttigt at opsummere:

Farfar Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911, og farmor IngerMarie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, blev gift 1.12.1865. Farfarblev ejer af Hougaards Mølle i Vester Hassing. Af deres ti børn, hvoraftre døde som små, var far Jens Eriksen nr. otte.

Morfar Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910, og mormor LauraKathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, blev gift 11.6.1875. Også hanvar landmand og blev ejer af Øster Laden, Langholt. Af deres syv børn,hvoraf fire døde som små, var mor Ane Johanne Jensen nr. tre.

Far Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960, og mor Ane Johanne Jensenf.28.3.1880, d.26.10.1961, blev gift 16.9.1902. Far var dyrlæge ogpraktiserede først i Gandrup, indtil han ved farfars død i 1911 overtogHougaards Mølle og dermed blev både dyrlæge og landmand i V.Hassing. Damine forældre rykkede ind i Møllen, havde de fået deres fire førstebørn, som fik glæde af farmor, der fortsat boede der til sin død i 1915.Siden kom de to sidste børn til – med mig som den yngste. Møllen ersåledes mit barndomshjem, hvor jeg er vokset op sammen med mine femældre søskende. Det var et muntert og gæstfrit hjem, som ofte varsamlingssted for den talstærke familie.

I 1948 solgte mine forældre Møllen til Marcus Kaasgaard, gift medfarmors niece Anne Mette Ottosen, Krogaarden i V.Hassing. Derefterboede mine forældre i et hus i V.Hassing, som vi kaldte "Lille Møllen".Der døde min 'far 82 år gl., og der boede min mor fortsat til sin død1.5 år senere.

Vi børn er:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, f. 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910_, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Jensen, Ane "Johanne" (I208)
 
729 Vi er nu nået til min nærmeste familie, men selvom mine bedsteforældresægteskaber har Været omtalt, kan det måske Være nyttigt at opsummere:

Farfar Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911, og farmor IngerMarie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, blev gift 1.12.1865. Farfarblev ejer af Hougaards Mølle i Vester Hassing. Af deres ti børn, hvoraftre døde som små, var far Jens Eriksen nr. otte.

Morfar Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910, og mormor LauraKathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, blev gift 11.6.1875. Også hanvar landmand og blev ejer af Øster Laden, Langholt. Af deres syv børn,hvoraf fire døde som små, var mor Ane Johanne Jensen nr. tre.

Far Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960, og mor Ane Johanne Jensenf.28.3.1880, d.26.10.1961, blev gift 16.9.1902. Far var dyrlæge ogpraktiserede først i Gandrup, indtil han ved farfars død i 1911 overtogHougaards Mølle og dermed blev både dyrlæge og landmand i V.Hassing. Damine forældre rykkede ind i Møllen, havde de fået deres fire førstebørn, som fik glæde af farmor, der fortsat boede der til sin død i 1915.Siden kom de to sidste børn til – med mig som den yngste. Møllen ersåledes mit barndomshjem, hvor jeg er vokset op sammen med mine femældre søskende. Det var et muntert og gæstfrit hjem, som ofte varsamlingssted for den talstærke familie.

I 1948 solgte mine forældre Møllen til Marcus Kaasgaard, gift medfarmors niece Anne Mette Ottosen, Krogaarden i V.Hassing. Derefterboede mine forældre i et hus i V.Hassing, som vi kaldte "Lille Møllen".Der døde min 'far 82 år gl., og der boede min mor fortsat til sin død1.5 år senere.

Vi børn er:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, f. 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910_, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Eriksen, Dyrlæge Jens (I207)
 
730 Vital Record date 14 Jan 1738/9 Family F12
 
731 Vital Records Date, Mar. 15, 1720 Family F875
 
732 Vital Records Date, Jan 4, 1741/2 Unknown, Rachel (I2085)
 
733 Wabasha Herald - Newspaper Article, dated Monday, January 24, 1876

EARLY DAYS IN MINNESOTA

David Cratte, our worthy Marshal, has of late been overhauling papers inthe possession of his father, Oliver Cratte who is now in poor healthand whose great age (81 years) forbids the hope that he will longsurvive. Marshall Cratte has kindly allowed us to examine the papers andto select for publication such as we thought would be of interest to ourreaders and we give and installment in this issue:
The first marriage contract of Mr. Oliver Cratte and Miss Sarah Graham,executed Oct 4, 1831 at what is known now as Mendota, but which was thenSt. Peter in the Territory of Iowa. There were no ministers ormagistrates in that part of the country and that time, but this marriagewas as legal as if solemnized by Bishop or Judge. Among the witnessesare some names well known among old residence of Minnesota. The first,then a young Lieutenant in the United States Army, stationed at FortSnelling, was of an old Virginia family and rose to the high rank and webelieve was a General in the Confederation service. Joseph R. Brown,J.B. Farribault, Alexander Farribault and Alex Bailey, there among theearly magnates of Minnesota, though all died comparatively poor. Thebride was a daughter of Duncan Graham, a Scottish officer of highstanding in the service of Lord Selkirk, the founder of the settlementin what is known as Manitoba, and was later a trusted and confidentialagent of the American Fur Company. Another daughter became the wife ofJoseph Buisson Sr., and is still living enjoying a hale old agesurrounded by her large family, among whom are our well known andrespected citizens, Captains Henry, Joseph and Cyprian Buisson. Capt.Graham made his home here for years and was at one time actingPostmaster, but declined to accept the formal appointment for the reasongive in the letter published below. The Longer document is a letter fromLord Selkirk to Capt. Graham and will be found interesting. 
Source (S197)
 
734 Ward 1 Fuller, Colonel William Greenleaf (I4577)
 
735 Was 8 on the 1920 census Winegar, Alice W. (I6839)
 
736 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed LandReserve Lachapelle, Theophilus "Joseph" (I819)
 
737 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed LandReserve Fuller, Matt "Timothy" (I817)
 
738 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed LandReserve Buisson, Joseph Sr. (I766)
 
739 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed LandReserve Wells, James "Bully" (I765)
 
740 Was a dentist - see the 1930 census Buisson, Dr. Daniel Shaw (I1621)
 
741 Was a farmer as he bought a farm of 750 acres on the south side of theCharles River in 1658 and then added to it so by 1698 he owned 1000acres. The "Fuller Farm" was divided amongst his sons upon his death. Fuller, John Sr (I23)
 
742 was a signatory to a petition sent to the president of the USA forrestitution for lands that they had settled between the falls of StAnthony and the mouth of the Minnesota River, which were to be taken formilitary reserve. Graham, Captain Duncan (I127)
 
743 was a signatory to a petition sent to the president of the USA forrestitution for lands they had settled between the falls of St Anthonyand the mouth of the Minnesota River, which were to be taken formilitary reserve. Crête, Etienne Olivier "Oliver" (Cratte) Sr. (I63)
 
744 was educated Graham, Alexander Sr. (I764)
 
745 was elected to the first Board of Commissioners for the County ofWabasha. Crête, Etienne Olivier "Oliver" (Cratte) Sr. (I63)
 
746 was greeted with a cannon volley when he arrived at Fort Mackinaw. Wapasha I (Red Leaf) Chief (I130)
 
747 Was mentioed in Obit of sister Lucy who died 1928 Cratte, Octav "Tab" (I813)
 
748 Was on the 1900 + 1910 census with parents Judkins, Gerald W. (I4718)
 
749 was present at the baptisms of his daughter Sarah and son Alexander at StPeter's Catholic Church at Mendota Graham, Captain Duncan (I127)
 
750 was recruited to the Ancient and Honorable Artillery Company, also knownas the Military Company of the Massachusetts. His rank was ensign inthe Third Regiment, Third Brigade, First Division, M.V.M., 1822-3, andlieutenant from 1824 to 1827 inclusive. He was honorably discharged fromthe Artillery Company on Sept. 4 1826. Fuller, Lieutenant Sumner (I57)
 
751 was sent to school Buisson, Marie Louise (I776)
 
752 We are able to follow the family movements and his occupation mainlythrough the earlier years by way of published City Directories, birthrecords of their children and USA Census data. We know that in 1847,Lowell MA, he was a Spinner working for Hamilton Print (fabric) Works;1848-9, Lowell MA a colporteur (seller of religious material); 1850,Leominster, MA a bookseller (he is also listed as a labourer on the 1850census; 1853, Lowell, MA a hostler (stableman-horses); 1855-7, FallRiver, MA a labourer and an auctioneer. He was a Baptist Minister in thelater years and through out the main part of his life. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
753 We assume that PW traveled to Charleston SC about 1838, where his fatherwas sent for health reasons, however died prior to 1840. We next find PWin the 1840 census in Andover, MA at the age of 17, where his mother,Mary H. is listed as the head of the household. We assume that he spentthe next two years in school in Andover, but have not been able to provethat. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
754 We have copies of Sibley Trading books for 1847 and 1852 showing a listof trading goods that Alex Graham purchased at the Sibley trading post. Graham, Alexander Sr. (I764)
 
755 We have now come to my immediate family, but even though my grandparent'smarriage has been discussed, it might be useful to summarize:

Grandpa Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911 and GrandmotherInger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, married 1/12/1865.Grandfather became the owner of the farm ‘Hougaards Mill’ in VesterHassing. Of their ten children, three died young, and my father, JensEriksen was born No. eight.

Grandpa Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910 and Grandmother LauraKathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, married 6/11/1875. He alsowas a farmer and became the owner of the farm Langholt in East Laden.Of their seven children, four died young, and mother, Ane Johanne Jensenwas born third.

Father Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960 and mother Ane JohanneJensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, married 9/16/1902. Dad was aveterinarian and practiced first in Gandrup until his grandfather'sdeath in 1911 when he took over Hougaards Mill and thus was both aveterinarian and a farmer in V.Hassing. When my parents moved onto thefarm, their first four children had the benefited of having theirpaternal grandmother living with them until her death in 1915. Afterthat there were two other children - with me as the youngest. The MillFarm was my home, where I grew up with my five older siblings. It was acheerful and hospitable home, which was often a gathering place for ourlarge family.

In 1948 my parents sold the farm to Marcus Kaasgaard, who was married tograndmother's niece Anne Mette Ottosen, from Krogaard farm in V.Hassing.Then my parents lived in a house in V.Hassing, which we called the"Little Mill". They died there; my father 82 years old, and my mothercontinued living there until her death 1.5 years later.

We children are:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, born 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Eriksen, Dyrlæge Jens (I207)
 
756 We have now come to my immediate family, but even though my grandparents'marriage has been discussed, it might be useful to summarize:

Grandpa Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911 and GrandmotherInger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, married 1/12/1865.Grandfather became the owner of the farm ‘Hougaard Mill’ in VesterHassing. Of their ten children, three died young, and my father, JensEriksen was born No. eight.

Grandpa Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910 and Grandmother LauraKathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, married 6/11/1875. He alsowas a farmer and became the owner of the farm Langholt in East Laden.Of their seven children, four died young, and mother, Ane Johanne Jensenwas born third.

Father Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960 and mother Ane JohanneJensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, married 9/16/1902. Dad was aveterinarian and practiced first in Gandrup until his grandfather'sdeath in 1911 when he took over Hougaards Mill and thus was both aveterinarian and a farmer in V.Hassing. When my parents moved onto thefarm, their first four children had the benefited of having theirpaternal grandmother living with them until her death in 1915. Afterthat there were two other children - with me as the youngest. The MillFarm was my home, where I grew up with my five older siblings. It was acheerful and hospitable home, which was often a gathering place for ourlarge family.

In 1948 my parents sold the farm to Marcus Kaasgaard, who was married tograndmother's niece Anne Mette Ottosen, from Krogaard farm in V.Hassing.Then my parents lived in a house in V.Hassing, which we called the"Little Mill". They died there; my father 82 years old, and my mothercontinued living there until her death 1.5 years later.

We children are:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, born 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Jensen, Ane "Johanne" (I208)
 
757 when he enlisted as a Private in Company "I" of the First Regiment ofMinnesota Volunteers, 2nd Brigade, 2nd Division Déchanet, Pierre "Alfred" (I30)
 
758 When his father, PW, enlisted in the army 18 June 1861 in Ohio, the planwas likely that his pregnant wife would take the children (George10,Myron 6, Mary A. 4 and 1.5 year old Nackey E.) to her parents' homein Barnard, VT. There certainly were trains operating in the USA beforethis time, so we assume that Zilpha was traveling to her parents' homewhen Charles was born on the way. In one of his letters, dated 7 Aug1861, while in the war, PW said "Kiss to the little ones for me and ifthe Baby is a boy, call his name Charles W.". We know that she continuedon to Vermont and presumably her parents' home, as this is where PW wentafter the war. Fuller, Charles Woodman (I9)
 
759 While Grace was alive they liked to visit freinds and neighbours intheir horse and buggy. After Grace died, Charles lived with family,batched with Babe and Ralph or vivited daughters Dora and Belle.
Charles was known as a very easy going frienly person who helped peoplewhen he could. The example given was that he gave people coal from themine when they asked for it and not when they could pay and he neverkept track of what people owed him as he would take what they offered;sometimes a pig or chickens. You always felt "at Home" when you visitedthe Fullers. 
Fuller, Charles Woodman (I9)
 
760 widow of Alexander Tresse, who died in the USA. Tresse, Anne Appoline (I8224)
 
761 Will dated 21 May 1618 and Proved 24 May 1622 Fuller, James (I70)
 
762 William appears on the 1850 and 1857 census but not on the 1860, so wemight assumed that he died in 1858 or 1859. Cratte, William (I803)
 
763 With my grandmother Inge Marie Ottosdatter’s line, we go backapproximately 300 years in time and meet our family who were tenantfarmers and had an opportunity to become freehold farm owners due to theintroduction of the land rental/ownership reform law of 1788.

On the farm, Nejst we found the first known "Eriksen" with my 3 xgreat-grandfather “Peder Jensen”. Here we also find the first known"Ottosen" through one of my 3 x great- great grandfathers, namely AndersJensen 1682 – 1774, who was a tenant farmer in Lyngdrup and was marriedtwice. First to Mette Christensensdatter, 1690 – 1729 who was born onHoltegaard, and then secondly to Ane Marcusdatter, 1696 – 1772. It isnot known whether Anders had any children with his first wife, nor if inhis second marriage there were any children other than his son Jens, whowas born when Anders was 55 and Anne 41 years old. 
Jensen, Anders (I149)
 
764 with whom he had 14 children. Family F49
 
765 World War I Veteran, No.7377097, Private, 113 th Battalion, drafted to16th Battalion to France. Wounded Fuller, Glen Milton (I243)
 
766 World War I Veteran. No. 809174 Sapper, 137th Overseas Battalion,Canadian Expeditionary Force (CEF) and Canaidian Railway Force (CRF). Fuller, Harry Vincent (I241)
 
767 WW1 army doctor,Major Reedy, Dr. Philip Graham (I983)
 
768 Y Crête supplied an English copy of a newspaper article written by Mr.Meinier and published on 28 Nov 1872 in the French version of L'OpinionPublique, Bio in Montreal. Meinier describes a trip to Wabasha in 1871to visit his father and while there interviewed Oliver Cratte severaltimes and wrote this newspaper article about Oliver's life.

Y Crête supplied this information to the editor of an online version ofThe History of Wabasha County published 1884, to correct the birth placementioned in the 1884 publication and supplied a copy of this newspaperarticle about Oliver's life.

The online version of the 1884 book is located at:http://www.rootsweb.ancestry.com/~mnwabbio/wab1.shtml#book#book

You will find this information in the Biography section of OliverCratte. 
Source (S53)
 
769 [16 ventôse an 8] Déchanet, Vennebaut (I6170)
 
770 [2 germinal an 7] Déchanet, Marie Thereze (I6171)
 
771 [25 nivôse an 3] Déchanet, Marianne Charllotte (I6172)
 
772 [day was hard to read] Fremiot, Anne (I6662)
 

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8