FULLER GENEALOGY

Our FULLER Ancestors

Notes


Tree:  

Matches 701 to 777 of 777

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8

   Notes   Linked to 
701 They moved to a nursing home in Calgary where they lived until Babe passed away in 1999 Fuller, Sebastian "Babe" (I248)
 
702 They retired and moved into the Strathmore Lodge for seniors for several years. Fuller, Sebastian "Babe" (I248)
 
703 This affidavit says: " ...entered into the military service of the United Stated in the war of the Rebellion on the 5" or 6" day of January 1862 at Fort Snelling Minnesota in Co. G of the 5" regiment of Minnesota infantry: that he mustered into the service of United States by Capt. Nelson U.S.A. as a private and remained in such service at Fort Snelling until on or about the first day of April 1862 when he returned home on account of illness by order of Capt. O. Eddy Captain of his company and was promised by him a discharge which he never received; that during the months of Jan, Feb, and March he did duty at Fort Snelling, drew cloths but received no Pay." Source (S48)
 
704 This application was based on an attached lineage of his ancestor, Joseph Fuller b. July 29, 1751 and d. Feb 23, 1813, who had been reported to be in the Revolutionary War in two history books, which Douglas Fuller quoted in his application. Source (S189)
 
705 This church is now a museum in the center of Boston at Milk and Washington streets and is known as the Old South Meeting House. This was the meeting place of the rebels and the starting point of the famous Boston Tea Party of 1773 and the American Revolution. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
706 This is the Baptism date. Atherton, Thankful (I18)
 
707 This union produced 3 children: Laletta Fredetta Withall b. 8 Sept 1894 MN; Dorothy Lucia Withall b. 25 July 1896 Chicago; Georgina Elizabeth Wihall b. 25 Jan 1899 Chicago. Fredette, Alice Regina (I4446)
 
708 This union resulted in the birth of three girls and one boy Family F30
 
709 This was a formal church wedding at St Peter's Church, and we assume that an earlier ceremony took place about 1835. Family F471
 
710 Thomas Jensen var min morfar. Vi skal i det følgende kapitel høre om hans søskende, ligesom vi naturligvis senere skal høre om hans ægteskab med min mormor. Men det skal allerede her nævnes, at han i 1866 overtog forældrenes øster Laden i Langholt nede ved Limfjorden på det område, hvor nu Nordjyllandsværket ligger. Stuehuset findes endnu, men er også på vej til at blive opslugt af værket. I morfars tid var der mørkt på området ved nattetid, og kaptajnen på den daværende båd mellem København og Aalborg havde derfor en aftale med morfar om, at han skulle stille en lygte ud ved vandet, så båden havde den at styre efter.

Morfar Thomas Jensen, 26.4.1837-13.10.1910
og
Mormor Laura Kathrine Spliid, 2.12.1849-10.5.1898 blev gift 11.6.1875, da han var 38 og hun 26 år. De fik syv børn, men de har ikke haft det let. Fire af børnene døde som små - to af dem endda næsten samtidig og vistnok af difteritis. Børnene var:

Laurits Bjørn Spliid Jensen, f.31.7.1876, d.25.1.1941
Jens Christian Jensen, f.25.8.1878, d.23.5.1880
Ane Johanne Jensen, f.28.3.1880, d.26.10.1961
Jenny Christine Jensen, f.29.5.1881, d.19.4.1884
Jens Christian Jensen, f.9.11.1883, d.11.4.1884
Johan Christian Jensen, f.16.8.1885, d.14.1.1886
Jens Jensen, f.19.6.1887

Foruden min mor levede således kun brødrene Laurits og Jens. Og .disse tre søskende mistede tilmed deres mor, da de var henholdsvis 21, 18 og 10 år. Hun blev kun 48 år. Morfar kom til at bo det meste af sit liv på Øster Laden, som han flyttede til med sine forældre, da han var 15 år, som han selv overtog, da han var 26, og som var hans hjem, til han døde 73 år gl. i 1910. 
Jensen, Thomas (I209)
 
711 Thomas Jensen was my grandfather. We shall in the following chapter hear about his siblings, and we naturally later hear about his marriage to my grandmother. But it has already been mentioned that in 1866 he took over his parental farm Øster Laden in Langholt down by the fjord in the area where now North Jutland Electrical Plant is located. The farmhouse is still there [1997], but is on its way to being absorbed by the [power] plant. In my grandfather's time it was dark in that area at night, and the captain of the boat, which at that time traveled between Copenhagen and Aalborg, had an agreement with grandfather that he should put a lamp out by the water so the boat had a light to steer by.

Grandfather Thomas Jensen, 26.4.1837-13.10.1910
and
Grandmother Laura Kathrine Spliid, 2.12.1849-10.5.1898 married June11, 1875, when he was 38 and she 26 years. They had seven children, but they did not have it easy as four of the children died in infancy - two of them nearly at the same time, probably of diphtheria. The children were:

Laurits Bjørn Spliid Jensen,b.31.7.1876 , d.25.1.1941
Jens Christian Jensen, b.25.8.1878 , d.23.5.1880
Ane Johanne Jensen, b.28.3.1880 , d.26.10.1961
Jenny Christine Jensen, b.29.5.1881 , d.19.4.1884
Jens Christian Jensen, b.9.11.1883 , d.11.4.1884
Johan Christian Jensen, b.16.8.1885 , d.14.1.1886
Jens Jensen, b.19.6.1887

In addition to my mother only her brothers Laurits and Jens lived past childhood, and then these three siblings lost their mother when they were 21, 18 and 10. She was only 48 years old when she died. Grandpa lived most of his life on Øster Laden, a farm he had moved to with his parents when he was 15, and which he took over when he was 26, and that became his home until he died in 1910 at the age of 73. 
Jensen, Thomas (I209)
 
712 Thou?? Thou, Bonne (I7823)
 
713 Three children were born to this union: Blanch b.?; Lucille b. 18 June 1897; Mildred b. 4 Mar 1907. Faribault, Daniel Francis (I5837)
 
714 Tipodefar Laurs Erichsen 1774-1826 blev altså ligesom faderen og farfaderen fæstegårdmand på den ene af de to Nejst-gårde. Det er vel sandsynligt at han overtog gården omkring den tid, hvor han blev gift med Else Margrethe Berthelsdatter 1778-9.2.1833 datter af Berthel Larsen og Johanne Christensdatter, Ø.Gierndrup. Faderen stammede fra Gandrupgaard, V.Hassing. Bruden var 18 og brudgommen 22, da brylluppet blev holdt hjemme på Nejst 25.10.1796 med de to fædre som forlovere.

Den unge kone fik nok at se til, men som næstældst af fem søskende på en stor gård med et talstærkt folkehold har hun sikkert bragt huslige færdigheder med sig. Da hun flyttede ind på Nejst, boede ikke alene svigerfaderen der, men også Laurs's søskende Jens på 18, Anders på 12 og Margrethe på 7 år. Og så var der den 2 årige: Claus Laursen, f.1793, d.1869

Ham havde Laurs fået med Karen Jensdatter, som var fra en gård på egnen, og som var død et halvt år før Else og Laurs's bryllup. Flere kilder anfører, at Laurs og Karen havde været gift, men det er vist tvivlsomt, eftersom kun Claus - men ingen ægtemand - var arving ved Karen's død, ligesom Claus ikke var blandt de arveberettigede børn, da Laurs døde, hvad han vel skulle have været, hvis han havde været "ægtefødt". Men hvorom alting er, så voksede han op på Nejst sammen med de børn, som blev født i Laurs og Else's ægteskab. Senere blev han boelsmand i Ajstrup, blev gift to gange og fik 9 børn. Laurs og Else's børn var:

Bertel Larsen, f.29.4.1798, d.24.9.1872
Karen Larsdatter, f.i800, d.i2.6.i876
Erik Larsen, f. 13.12.1802, d.28.4.1856
Johanne Kristine Larsdatter, f.1805
Jørgen Larsen, f.23.2.1808, d.12.3.1836
Anne Marie Larsdatter, f.29.5.1810
Peder Larsen, f.6.6.1812
Jens Peder Larsen, f.9.5.1815
Lars Andreas Larsen, f.14.1.1818, d.1818
Lars Andreas Larsen, f.23.4.1819

Laurs's far nåede at opleve de tre første af disse børnebørn, inden han døde 80 år gl. i 1803. I 1810 - kort efter det sjette barns fødsel - blev Laurs selvejer af Nejst, idet han da købte gården for 3000 rigsdaler kontant af den hidtidige ejer, kammerherre Hans Svanholm, Vraa gods. Han forpligtede sig ved købet til ikke at sælge gården igen til nogen hoved - eller sædegård. Som vi har set, var der velstand i hjemmet på Nejst, og arven ved faderens død i 1803 har vel bidraget yderligere til, at Laurs kunne købe kontant. Han var selvejer til sin død 52 år gl. i 1826. Den 48 årige enke videreførte gården, til hun 6 år senere solgte den til sønnen Erik. Det sidste årstid af sit liv var hun på aftægt på Nejst, hvor hun døde i en alder af 54. 
Erichsen, Laurs (I129)
 
715 to North America "landing at York Factory on the south west coast of Hudson's Bay in northern Canada. He was a part of a group of Scottish Highlanders who helped found the Selkirk Colony on the banks of the Red River where the city of Winnipeg is today. Soon after arriving in North America, he traveled up the Red to its source and then down the St Peter's/Minnesota river to its confluence with the Mississippi, where this unspoiled area was teaming with fur bearing animals." Graham, Captain Duncan (I127)
 
716 To this union two children were born: Helen Agnes b. 10 Oct 1903; Raymond Alexander b. 8 Oct 1905. Family F959
 
717 Tomb B Wiswall, Captain, Deacon Jeremiah Sr. (I2072)
 
718 Tomb K, Plot 197 Fuller, Eunice (I2065)
 
719 Trading Post on St Peter's River Graham, Jane (I761)
 
720 Transferred to Navy Fuller, George S. (I4575)
 
721 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reedy, R.G. Jr. (I6749)
 
722 Unmarried Cutler Martin, Célestin Hector (I8243)
 
723 Used burial date as death date Northfield, Susanna (I26)
 
724 used Jack as his common name. Weber, John William "Jack" (I1574)
 
725 Usher of Arms of René II, Duke of Lorraine and King of Sicily, ennobledby letters patent of this prince, awarded in memory of good and loyalservice, both in peacetime and war, etc. "D'azur, à la perdrix d'or,membrée de gueules ; au chef du second émail", "Azure, a partridgegolden limbed gules; the head of the second enamel". Guyot, Georges "Écuyer, (Knight)" (I6104)
 
726 Ved Henning Ottosens død udgik Holtegaard af slægten efter næsten 200 år.

The 200 year family ownership of the farm ‘Holtegaard’ came to an end upon the death of Henning Ottosen. 
Ottosen, Erik "Henning" (I727)
 
727 very damaged records, so place is best guess. Tresse, Etienne (I5959)
 
728 Vestergade #1 Eriksen, Elisabeth Margrethe (I430)
 
729 Vi er nu nået til min nærmeste familie, men selvom mine bedsteforældres ægteskaber har Været omtalt, kan det måske Være nyttigt at opsummere:

Farfar Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911, og farmor Inger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, blev gift 1.12.1865. Farfar blev ejer af Hougaards Mølle i Vester Hassing. Af deres ti børn, hvoraf tre døde som små, var far Jens Eriksen nr. otte.

Morfar Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910, og mormor Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, blev gift 11.6.1875. Også han var landmand og blev ejer af Øster Laden, Langholt. Af deres syv børn, hvoraf fire døde som små, var mor Ane Johanne Jensen nr. tre.

Far Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960, og mor Ane Johanne Jensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, blev gift 16.9.1902. Far var dyrlæge og praktiserede først i Gandrup, indtil han ved farfars død i 1911 overtog Hougaards Mølle og dermed blev både dyrlæge og landmand i V.Hassing. Da mine forældre rykkede ind i Møllen, havde de fået deres fire første børn, som fik glæde af farmor, der fortsat boede der til sin død i 1915. Siden kom de to sidste børn til – med mig som den yngste. Møllen er således mit barndomshjem, hvor jeg er vokset op sammen med mine fem ældre søskende. Det var et muntert og gæstfrit hjem, som ofte var samlingssted for den talstærke familie.

I 1948 solgte mine forældre Møllen til Marcus Kaasgaard, gift med farmors niece Anne Mette Ottosen, Krogaarden i V.Hassing. Derefter boede mine forældre i et hus i V.Hassing, som vi kaldte "Lille Møllen". Der døde min 'far 82 år gl., og der boede min mor fortsat til sin død 1.5 år senere.

Vi børn er:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, f. 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910_, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Jensen, Ane "Johanne" (I208)
 
730 Vi er nu nået til min nærmeste familie, men selvom mine bedsteforældres ægteskaber har Været omtalt, kan det måske Være nyttigt at opsummere:

Farfar Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911, og farmor Inger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, blev gift 1.12.1865. Farfar blev ejer af Hougaards Mølle i Vester Hassing. Af deres ti børn, hvoraf tre døde som små, var far Jens Eriksen nr. otte.

Morfar Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910, og mormor Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, blev gift 11.6.1875. Også han var landmand og blev ejer af Øster Laden, Langholt. Af deres syv børn, hvoraf fire døde som små, var mor Ane Johanne Jensen nr. tre.

Far Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960, og mor Ane Johanne Jensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, blev gift 16.9.1902. Far var dyrlæge og praktiserede først i Gandrup, indtil han ved farfars død i 1911 overtog Hougaards Mølle og dermed blev både dyrlæge og landmand i V.Hassing. Da mine forældre rykkede ind i Møllen, havde de fået deres fire første børn, som fik glæde af farmor, der fortsat boede der til sin død i 1915. Siden kom de to sidste børn til – med mig som den yngste. Møllen er således mit barndomshjem, hvor jeg er vokset op sammen med mine fem ældre søskende. Det var et muntert og gæstfrit hjem, som ofte var samlingssted for den talstærke familie.

I 1948 solgte mine forældre Møllen til Marcus Kaasgaard, gift med farmors niece Anne Mette Ottosen, Krogaarden i V.Hassing. Derefter boede mine forældre i et hus i V.Hassing, som vi kaldte "Lille Møllen". Der døde min 'far 82 år gl., og der boede min mor fortsat til sin død 1.5 år senere.

Vi børn er:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, f. 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910_, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Eriksen, Dyrlæge Jens (I207)
 
731 Vital Record date 14 Jan 1738/9 Family F12
 
732 Vital Record Name Spelling: Morrice Morris, Grace (I2314)
 
733 Vital Record Name: Childe Child, Benjamin Jr. (I2313)
 
734 Vital Records Date, Mar. 15, 1720 Family F879
 
735 Vital Records Date, Jan 4, 1741/2 Unknown, Rachel (I2085)
 
736 Wabasha Herald - Newspaper Article, dated Monday, January 24, 1876

EARLY DAYS IN MINNESOTA

David Cratte, our worthy Marshal, has of late been overhauling papers in the possession of his father, Oliver Cratte who is now in poor health and whose great age (81 years) forbids the hope that he will long survive. Marshall Cratte has kindly allowed us to examine the papers and to select for publication such as we thought would be of interest to our readers and we give and installment in this issue:
The first marriage contract of Mr. Oliver Cratte and Miss Sarah Graham, executed Oct 4, 1831 at what is known now as Mendota, but which was then St. Peter in the Territory of Iowa. There were no ministers or magistrates in that part of the country and that time, but this marriage was as legal as if solemnized by Bishop or Judge. Among the witnesses are some names well known among old residence of Minnesota. The first, then a young Lieutenant in the United States Army, stationed at Fort Snelling, was of an old Virginia family and rose to the high rank and we believe was a General in the Confederation service. Joseph R. Brown, J.B. Farribault, Alexander Farribault and Alex Bailey, there among the early magnates of Minnesota, though all died comparatively poor. The bride was a daughter of Duncan Graham, a Scottish officer of high standing in the service of Lord Selkirk, the founder of the settlement in what is known as Manitoba, and was later a trusted and confidential agent of the American Fur Company. Another daughter became the wife of Joseph Buisson Sr., and is still living enjoying a hale old age surrounded by her large family, among whom are our well known and respected citizens, Captains Henry, Joseph and Cyprian Buisson. Capt. Graham made his home here for years and was at one time acting Postmaster, but declined to accept the formal appointment for the reason give in the letter published below. The Longer document is a letter from Lord Selkirk to Capt. Graham and will be found interesting. 
Source (S197)
 
737 Ward 1 Fuller, Colonel William Greenleaf (I4577)
 
738 Was 8 on the 1920 census Winegar, Alice W. (I6839)
 
739 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed Land Reserve Lachapelle, Theophilus "Joseph" (I819)
 
740 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed Land Reserve Fuller, Matt "Timothy" (I817)
 
741 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed Land Reserve Buisson, Joseph Sr. (I766)
 
742 was a claimant for Land Certificates in the Lake Pepin Half-Breed Land Reserve Wells, James "Bully" (I765)
 
743 Was a dentist - see the 1930 census Buisson, Dr. Daniel Shaw (I1621)
 
744 Was a farmer as he bought a farm of 750 acres on the south side of the Charles River in 1658 and then added to it so by 1698 he owned 1000 acres. The "Fuller Farm" was divided amongst his sons upon his death. Fuller, John Sr (I23)
 
745 was a signatory to a petition sent to the president of the USA for restitution for lands that they had settled between the falls of St Anthony and the mouth of the Minnesota River, which were to be taken for military reserve. Graham, Captain Duncan (I127)
 
746 was a signatory to a petition sent to the president of the USA for restitution for lands they had settled between the falls of St Anthony and the mouth of the Minnesota River, which were to be taken for military reserve. Crête, Etienne Olivier "Oliver" (Cratte) Sr. (I63)
 
747 was educated Graham, Alexander Sr. (I764)
 
748 was elected to the first Board of Commissioners for the County of Wabasha. Crête, Etienne Olivier "Oliver" (Cratte) Sr. (I63)
 
749 was greeted with a cannon volley when he arrived at Fort Mackinaw. Wapasha I (Red Leaf) Chief (I130)
 
750 Was mentioed in Obit of sister Lucy who died 1928 Cratte, Octav "Tab" (I813)
 
751 Was on the 1900 + 1910 census with parents Judkins, Gerald W. (I4718)
 
752 was present at the baptisms of his daughter Sarah and son Alexander at St Peter's Catholic Church at Mendota Graham, Captain Duncan (I127)
 
753 was recruited to the Ancient and Honorable Artillery Company, also known as the Military Company of the Massachusetts. His rank was ensign in the Third Regiment, Third Brigade, First Division, M.V.M., 1822-3, and lieutenant from 1824 to 1827 inclusive. He was honorably discharged from the Artillery Company on Sept. 4 1826. Fuller, Lieutenant Sumner (I57)
 
754 was sent to school Buisson, Marie Louise (I776)
 
755 We are able to follow the family movements and his occupation mainly through the earlier years by way of published City Directories, birth records of their children and USA Census data. We know that in 1847, Lowell MA, he was a Spinner working for Hamilton Print (fabric) Works; 1848-9, Lowell MA a colporteur (seller of religious material); 1850, Leominster, MA a bookseller (he is also listed as a labourer on the 1850 census; 1853, Lowell, MA a hostler (stableman-horses); 1855-7, Fall River, MA a labourer and an auctioneer. He was a Baptist Minister in the later years and through out the main part of his life. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
756 We assume that he is 'John Fuller the younger' as described in the James Fuller of Lavenham Will. Through James' son 'John' as the most probable Ancestral Line for John Fuller of Newton. Fuller, John Sr (I23)
 
757 We assume that PW traveled to Charleston SC about 1838, where his father was sent for health reasons, however died prior to 1840. We next find PW in the 1840 census in Andover, MA at the age of 17, where his mother, Mary H. is listed as the head of the household. We assume that he spent the next two years in school in Andover, but have not been able to prove that. Fuller, Rev. Pulaski "Woodman" (I28)
 
758 We have copies of Sibley Trading books for 1847 and 1852 showing a list of trading goods that Alex Graham purchased at the Sibley trading post. Graham, Alexander Sr. (I764)
 
759 We have now come to my immediate family, but even though my grandparent's marriage has been discussed, it might be useful to summarize:

Grandpa Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911 and Grandmother Inger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, married 1/12/1865. Grandfather became the owner of the farm ‘Hougaards Mill’ in Vester Hassing. Of their ten children, three died young, and my father, Jens Eriksen was born No. eight.

Grandpa Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910 and Grandmother Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, married 6/11/1875. He also was a farmer and became the owner of the farm Langholt in East Laden. Of their seven children, four died young, and mother, Ane Johanne Jensen was born third.

Father Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960 and mother Ane Johanne Jensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, married 9/16/1902. Dad was a veterinarian and practiced first in Gandrup until his grandfather's death in 1911 when he took over Hougaards Mill and thus was both a veterinarian and a farmer in V.Hassing. When my parents moved onto the farm, their first four children had the benefited of having their paternal grandmother living with them until her death in 1915. After that there were two other children - with me as the youngest. The Mill Farm was my home, where I grew up with my five older siblings. It was a cheerful and hospitable home, which was often a gathering place for our large family.

In 1948 my parents sold the farm to Marcus Kaasgaard, who was married to grandmother's niece Anne Mette Ottosen, from Krogaard farm in V.Hassing. Then my parents lived in a house in V.Hassing, which we called the "Little Mill". They died there; my father 82 years old, and my mother continued living there until her death 1.5 years later.

We children are:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, born 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Eriksen, Dyrlæge Jens (I207)
 
760 We have now come to my immediate family, but even though my grandparents' marriage has been discussed, it might be useful to summarize:

Grandpa Lars Peter Eriksen, f.8.5.1840, d.26.1.1911 and Grandmother Inger Marie Ottosdatter, f.22.2.1843, d.13.8.1915, married 1/12/1865. Grandfather became the owner of the farm ‘Hougaard Mill’ in Vester Hassing. Of their ten children, three died young, and my father, Jens Eriksen was born No. eight.

Grandpa Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910 and Grandmother Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898, married 6/11/1875. He also was a farmer and became the owner of the farm Langholt in East Laden. Of their seven children, four died young, and mother, Ane Johanne Jensen was born third.

Father Jens Eriksen, f.27.5.1878, d.14.4.1960 and mother Ane Johanne Jensen f.28.3.1880, d.26.10.1961, married 9/16/1902. Dad was a veterinarian and practiced first in Gandrup until his grandfather's death in 1911 when he took over Hougaards Mill and thus was both a veterinarian and a farmer in V.Hassing. When my parents moved onto the farm, their first four children had the benefited of having their paternal grandmother living with them until her death in 1915. After that there were two other children - with me as the youngest. The Mill Farm was my home, where I grew up with my five older siblings. It was a cheerful and hospitable home, which was often a gathering place for our large family.

In 1948 my parents sold the farm to Marcus Kaasgaard, who was married to grandmother's niece Anne Mette Ottosen, from Krogaard farm in V.Hassing. Then my parents lived in a house in V.Hassing, which we called the "Little Mill". They died there; my father 82 years old, and my mother continued living there until her death 1.5 years later.

We children are:
Laura Kathrine Eriksen, f.10.7.1903
Inger Marie Eriksen, f.3.11.1904
Ottha Larsetty Eriksen, born 31.8.1906
Knud Aage Eriksen, f.10.4.1910, d.13.9.1969
Esther Margrethe Eriksen, f.15.5.1917
Lars Peter Eriksen, f.28.6.1919 
Jensen, Ane "Johanne" (I208)
 
761 when he enlisted as a Private in Company "I" of the First Regiment of Minnesota Volunteers, 2nd Brigade, 2nd Division Déchanet, Pierre "Alfred" (I30)
 
762 When his father, PW, enlisted in the army 18 June 1861 in Ohio, the plan was likely that his pregnant wife would take the children (George 10,Myron 6, Mary A. 4 and 1.5 year old Nackey E.) to her parents' home in Barnard, VT. There certainly were trains operating in the USA before this time, so we assume that Zilpha was traveling to her parents' home when Charles was born on the way. In one of his letters, dated 7 Aug 1861, while in the war, PW said "Kiss to the little ones for me and if the Baby is a boy, call his name Charles W.". We know that she continued on to Vermont and presumably her parents' home, as this is where PW went after the war. Fuller, Charles Woodman (I9)
 
763 While Grace was alive they liked to visit freinds and neighbours in their horse and buggy. After Grace died, Charles lived with family, batched with Babe and Ralph or vivited daughters Dora and Belle.
Charles was known as a very easy going frienly person who helped people when he could. The example given was that he gave people coal from the mine when they asked for it and not when they could pay and he never kept track of what people owed him as he would take what they offered; sometimes a pig or chickens. You always felt "at Home" when you visited the Fullers. 
Fuller, Charles Woodman (I9)
 
764 widow of Alexander Tresse, who died in the USA. Tresse, Anne Appoline (I8224)
 
765 Will dated 21 May 1618 and Proved 24 May 1622 Fuller, James (I70)
 
766 Willchin or Wilchin Willchyn, Edward (I2310)
 
767 William appears on the 1850 and 1857 census but not on the 1860, so we might assumed that he died in 1858 or 1859. Cratte, William (I803)
 
768 With my grandmother Inge Marie Ottosdatter’s line, we go back approximately 300 years in time and meet our family who were tenant farmers and had an opportunity to become freehold farm owners due to the introduction of the land rental/ownership reform law of 1788.

On the farm, Nejst we found the first known "Eriksen" with my 3 x great-grandfather “Peder Jensen”. Here we also find the first known "Ottosen" through one of my 3 x great- great grandfathers, namely Anders Jensen 1682 – 1774, who was a tenant farmer in Lyngdrup and was married twice. First to Mette Christensensdatter, 1690 – 1729 who was born on Holtegaard, and then secondly to Ane Marcusdatter, 1696 – 1772. It is not known whether Anders had any children with his first wife, nor if in his second marriage there were any children other than his son Jens, who was born when Anders was 55 and Anne 41 years old. 
Jensen, Anders (I149)
 
769 with whom he had 14 children. Family F50
 
770 World War I Veteran, No.7377097, Private, 113 th Battalion, drafted to 16th Battalion to France. Wounded Fuller, Glen Milton (I243)
 
771 World War I Veteran. No. 809174 Sapper, 137th Overseas Battalion, Canadian Expeditionary Force (CEF) and Canaidian Railway Force (CRF). Fuller, Harry Vincent (I241)
 
772 WW1 army doctor,Major Reedy, Dr. Philip Graham (I983)
 
773 Y Crête supplied an English copy of a newspaper article written by Mr. Meinier and published on 28 Nov 1872 in the French version of L'Opinion Publique, Bio in Montreal. Meinier describes a trip to Wabasha in 1871 to visit his father and while there interviewed Oliver Cratte several times and wrote this newspaper article about Oliver's life.

Y Crête supplied this information to the editor of an online version of The History of Wabasha County published 1884, to correct the birth place mentioned in the 1884 publication and supplied a copy of this newspaper article about Oliver's life.

The online version of the 1884 book is located at: http://www.rootsweb.ancestry.com/~mnwabbio/wab1.shtml#book#book

You will find this information in the Biography section of Oliver Cratte. 
Source (S53)
 
774 [16 ventôse an 8] Déchanet, Vennebaut (I6170)
 
775 [2 germinal an 7] Déchanet, Marie Thereze (I6171)
 
776 [25 nivôse an 3] Déchanet, Marianne Charllotte (I6172)
 
777 [day was hard to read] Fremiot, Anne (I6662)
 

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8